Home

Milieuzone voor vrachtauto’s

Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten beperkt is. Het doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen.

IB ImageOp deze site kunt informatie vinden over de milieuzones voor vrachtauto's, zoals:

Let op!
Deze website informeert alleen over de milieuzones voor vrachtverkeer!

Meer over de milieuzone bestel- en personenauto's in Utrecht
Meer over de milieuzone bestel- en personenauto's in Rotterdam
Meer over de milieuzone bestelauto's in Amsterdam

 

 

Nieuws

Staatssecretaris kondigt plannen harmonisering milieuzones aan

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft haar plannen in het kader van de harmonisering milieuzones aan de Tweede Kamer gestuurd. Bezitters van bestel-  en personenauto’s die rijden op diesel, kunnen vanaf 2020 op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone in Nederland.

Convenant milieuzone voor vrachtverkeer verlengd

Het convenant dat ten grondslag ligt aan de milieuzones vrachtverkeer is verlengd tot en met 31 december 2019. Het convenant is inhoudelijk niet gewijzigd. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft. Met de beoogde verlenging van het convenant worden de uniforme afspraken bekrachtigd. In Nederland zijn er 13 gemeenten met een milieuzone voor vrachtverkeer. Zij hanteren een gelijk toegangsregime en hebben dezelfde regels ten aanzien van ontheffing verlening.