Home

Milieuzone voor vrachtauto’s

Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten beperkt is. Het doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen.

IB ImageOp deze site kunt informatie vinden over de milieuzones voor vrachtauto's, zoals:

Let op!
Deze website informeert alleen over de milieuzones voor vrachtverkeer!

Meer over de milieuzone bestel- en personenauto's in Utrecht
Meer over de milieuzone bestel- en personenauto's in Rotterdam
Meer over de milieuzone bestelauto's in Amsterdam

 

 

Nieuws

Verlenging Convenant stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering

De landelijke stuurgroep milieuzones vrachtverkeer, waarin de landelijke overheid, gemeenten en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, heeft aangekondigd het convenant dat ten grondslag ligt aan de milieuzones vrachtverkeer te willen verlengen tot en met 31 december 2019. Het convenant zal inhoudelijk niet worden gewijzigd. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft tot en met 31 december 2019. Hoe het toegangsregime er na die datum eruit gaat zien is nog niet bekend.