Home

Milieuzone voor vrachtauto’s

Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten beperkt is. Het doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen.

IB ImageOp deze site kunt informatie vinden over de milieuzones voor vrachtauto's, zoals:

Let op!
Deze website informeert alleen over de milieuzones voor vrachtverkeer!

Meer over de milieuzone bestel- en personenauto's in Utrecht
Meer over de milieuzone bestel- en personenauto's in Rotterdam
Meer over de milieuzone bestelauto's in Amsterdam

 

 

Nieuws

Convenant milieuzone voor vrachtverkeer verlengd

Het convenant dat ten grondslag ligt aan de milieuzones vrachtverkeer is verlengd tot en met 31 december 2019. Het convenant is inhoudelijk niet gewijzigd. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft. Met de beoogde verlenging van het convenant worden de uniforme afspraken bekrachtigd. In Nederland zijn er 13 gemeenten met een milieuzone voor vrachtverkeer. Zij hanteren een gelijk toegangsregime en hebben dezelfde regels ten aanzien van ontheffing verlening.

Milieuzone voor brom- en snorfietsen, dieseltaxi’s en dieselautobussen per 1 januari 2018 in Amsterdam

Vanaf 1 januari 2018 geldt in de gemeente Amsterdam de milieuzone  ook voor brom- en snorfietsen, voor dieseltaxi’s met bouwjaar van vòòr 1 januari 2008 en voor dieselautobussen (touringcars) met bouwjaar van vòòr 1 januari 2004. In de periode van 1 januari 2018 tot  1 mei 2018 is sprake van een gewenperiode, waarin een overtreder in plaats van een boete een waarschuwingsbrief zal ontvangen. Vanaf 1 mei 2018 zal een overtreder worden beboet.