Home

Milieuzone voor vrachtauto’s

Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten beperkt is. Het doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen.

IB ImageOp deze site kunt informatie vinden over de milieuzones voor vrachtauto's, zoals:

Let op!
Deze website informeert alleen over de milieuzones voor vrachtverkeer!

Meer over de milieuzone bestel- en personenauto's in Utrecht
Meer over de milieuzone bestel- en personenauto's in Rotterdam
Meer over de milieuzone bestelauto's in Amsterdam

 

 

Nieuws

Milieuzone voor bestelauto’s per 1 januari 2017 in Amsterdam

Vanaf 1 januari 2017 geldt in de gemeente Amsterdam de milieuzone  ook voor dieselbestelauto’s met bouwjaar van vòòr 1 januari 2000. In de periode van 1 januari 2017 tot  1 mei 2017 is sprake van een gewenperiode, waarin een overtreder in plaats van een boete een waarschuwingsbrief zal ontvangen. Vanaf 1 mei 2017 zal een overtreder worden beboet. Meer informatie over de milieuzone voor bestelauto’s kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Ontheffingen Bijzondere voertuigen verlengd.

De ontheffingen voor Bijzondere voertuigen zijn verlengd tot het moment dat het voertuig de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating, maar uiterlijk tot 1 januari 2018.

Voornemen tot verlengen van het convenant milieuzone voor vrachtverkeer

De landelijke stuurgroep milieuzones vrachtverkeer, waarin de landelijke overheid, gemeenten en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, heeft aangekondigd het convenant dat ten grondslag ligt aan de milieuzones vrachtverkeer te willen verlengen tot en met 31 december 2017. Het convenant zal inhoudelijk niet worden gewijzigd. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft tot en met 31 december 2017. Met de beoogde verlenging van het convenant worden de uniforme afspraken die er zijn bekrachtigd. Per 1 juli 2014 zijn er in Nederland 13 gemeenten met een milieuzone voor vrachtverkeer. Zij hanteren een gelijk toegangsregime en hebben dezelfde regels ten aanzien van ontheffing verlening. Een milieuzone is een gemeentelijke maatregel ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Het besluit tot verlenging van het convenant moet nog bestuurlijk worden vastgesteld.