Andere programma's en regelingen

Europa stelt normen op het gebied van de luchtkwaliteit. Het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is in het leven geroepen om aan deze normen te werken met verschillende maatregelen. De milieuzone is er daar een van.

De overheid heeft daarnaast middelen beschikbaar gesteld om de doelen van het NSL te halen. Het gaat dan onder andere om de aanschaf van roetfilters, het stimuleren van schone technieken en andere maatregelen die de luchtkwaliteit bevorderen. Een aantal maatregelen zijn voor u, als vervoerder direct interessant: