Bijzondere categorieën

Bij de invoering van de milieuzones heeft een aantal voertuigen met bepaalde eigenschappen een uitzonderingsstatus gekregen, Bijzondere categorieën.

Omdat de Bijzondere categorieën betrekking hebben op Euro III voertuigen, bestaat er vanaf 1 juli 2013 voor deze groepen voertuigen geen ontheffing meer.  Ze hadden toegang tot de milieuzones totdat ze 8 jaar worden, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating, maar uiterlijk tot 1 juli 2013. De categorieën waarvoor dit gold, waren:

  • voertuigen met een ongecertificeerd roetfilter;
  • voertuigen waarvoor een gecertificeerd roetfilter beschikbaar is, maar die om technische redenen niet past;
  • voertuigen waarvoor geen gecertificeerd roetfilter beschikbaar is ;
  • voertuigen die rijden op Pure Plantaardige Olie (PPO) .

Voor deze bijzondere categorieën is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen!!!.

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL