Bijzondere voertuigen

Vrachtauto's met carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 27, 31, SB of SF vallen onder de categorie bijzondere voertuigen. 
Het gaat dan om:
-             Kraanwagens / mobiel kraan  (26 of SF)
-             Hoogwerker (27)
-             Betonmixer/ betonpomp (15 of 16)
-             Brandweerwagen (31)
-             Winkelwagen of voertuig voor detailhandel -/ expositiedoeleinden (23)
-             Straatveger, straatreiniger, rioolzuiger / kolkenzuiger (19)
-             Gepantserd voertuig (SB)

Vanaf 1 januari 2020 hebben deze bijzondere voertuigen* automatisch een vrijstelling. Ze hebben hiermee toegang tot de milieuzones, tot het moment dat ze 13 jaar worden, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating (DET). De vrijstelling wordt gebaseerd op de carrosseriecode (en niet zoals voorheen) op de inrichtingscode van het voertuig.

* Tot 1 januari 2020 verleende RVO voor deze voertuigen nog een ontheffing op basis van de inrichtingscode van het voertuig.

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u wel of geen toegang heeft tot milieuzones*. 

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen en met andere voertuigsoorten dan personen- en bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen.