Kentekencontrole

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

 

voer het kenteken in

U krijgt de melding ‘Geen ontheffing nodig’? Uw voertuig is dan gericht op het vervoer van personen en niet van goederen. U mag daarom de milieuzone inrijden.

Krijgt u de melding ‘ontheffing’, dan heeft u toestemming om de milieuzones in te rijden tot de einddatum van de ontheffing. U kunt voor uzelf de Kennisgeving van de ontheffing uitprinten.

Krijgt u de melding ‘Geen ontheffing bekend', dan kunt u wellicht een aanvraag indienen voor een landelijke ontheffing of bent u wellicht al vrijgesteld onder het milieuzonebord. Bekijk nog eens de toelichting op het milieuzonde bord of informatie over het aanvragen van een ontheffing.

Krijgt u de melding 'Geen ontheffing', dan had uw voertuig ontheffing, maar is deze komen te vervallen omdat uw voertuig nu ouder is dan 13 jaar. U kunt wellicht een lokale ontheffing krijgen.