Contact

Algemeen

Het kan voorkomen dat u na het bezoeken van deze website nog vragen heeft over de milieuzones voor vrachtauto's. Neem dan per e-mail contact op met de helpdesk. Vermeld bij uw vraag altijd uw contactgegevens. Binnen enkele werkdagen wordt er contact met u opgenomen.

Vervoerders

Wilt u meer weten over de centrale ontheffingsverlening om de milieuzone in te mogen, kijk dan op de pagina Voor Ondernemers van deze site of neem contact op met de telefonische helpdesk van de Rijksdient voor Ondernemend Nederland: 088 - 042 42 42.

Wilt u een verzoek indienen in het kader van het convenant Vrachtauto's? Stuur dit verzoek dan aan de stuurgroep Milieuzones:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
De voorzitter van de Stuurgroep Stimulering Schone Vrachtauto's en Milieuzonering
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

 

Met algemene vragen over milieuzones kunt u ook terecht bij de brancheorganisaties evofenedex, KNV en TLN.

Brancheorganisaties

TLN Leden kunnen bellen met TLN Informatie en Advies. Telefoon: 0900 TLNINFO (0900-8564636).
evofenedex Leden kunnen bellen met de Ledenservice. Telefoon 079-3467346.
KNV Leden kunnen bellen met KNV Goederenvervoer. Telefoon: 070-375171

 

Vragen over kentekenregistratie kunnen gesteld worden aan de Rijksdienst Wegverkeer

Rijksdienst Wegverkeer

RDW- Voor vragen en informatie over de registratie van uw voertuig of de afmelding van uw (recent) ingebouwd roetfilter kun u de RDW raadplegen.

 

Voor specifieke vragen over de milieuzone in een bepaalde gemeente, kunt u zich richten tot de betrokken gemeenten.

Gemeenten
 

Gemeente Utrecht

Algemene informatie is te vinden op www.utrecht.nl/milieuzone. Voor vragen kunt u terecht bij het callcentre van de gemeente Utrecht. Telefoon: 030-2860000.
Gemeente 's Hertogenbosch Voor aanvragen van dagontheffing / langdurige ontheffing / hardheidsclausaule zie het digitale loket op de website https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/ontheffing-milieuzone.html. Of bel met de productenbalie stadstoezicht Telefoon: 073-6155565. Voor algemene vragen E-mail: milieuzone@s-hertogenbosch.nl.
Gemeente Amsterdam

Voor vragen bel naar het callcenter van de gemeente Amsterdam, Telefoon: 14020.
Of stuur een e-mail naar milieuzone@amsterdam.nl 

Gemeente Tilburg

Informatielijn Tilburg, Telefoon: 14013.
Informatie is te vinden op: https://www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/ontheffing-milieuzone/.

Gemeente Eindhoven

Algemene informatie en aanvragen van ontheffingen milieuzone: https://www.eindhoven.nl/ondernemen/milieuzone
Vragen kunnen worden gesteld per E-mail: lucht@eindhoven.nl. U kunt op dit adres ook uw telefoonnummer doorgeven, dan wordt u teruggebeld.

Gemeente Maastricht

Informatie is te vinden op de website van de gemeente Maastricht.

Gemeente Leiden

Algemene informatie is te vinden op: www.leiden.nl/gemeente, onder ‘over de stad / luchtkwaliteit’.
Informatie over regels in de milieuzone is te vinden op www.leiden.nl/gemeente onder ‘loket’.

Gemeente Rotterdam

Algemene informatie en aanvragen van ontheffingen milieuzone: http://www.gezonderelucht.nl/wat-gebeurt-er-in-rotterdam/milieuzone-en-sloopregeling.
Vragen kunnen worden gesteld per e-mail: supportovv@rotterdam.nl

Gemeente Den Haag E-mail: milieuzone@denhaag.nl
Informatie is te vinden op de website van de gemeente Den Haag
Gemeente Delft Informatie is te vinden op de website van de gemeente Delft
Gemeente Breda

Informatie is te vinden op de website van de gemeente Breda.

Gemeente Rijswijk

E-mail: milieuzone@rijswijk.nl
Gemeente Arnhem

Informatie is te vinden op de website van de gemeente Arnhem.
Telefoon: 0900 - 1809.

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL