Convenant bestelauto's

Bij het opstellen van het convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’ is ook gesproken over eventuele invoering van een milieuzone voor andere voertuigen.

Afspraken

De afgelopen tijd hebben het bedrijfsleven, gemeenten en VROM gesproken over de invoering van een milieuzone voor bestelauto’s. Op basis van de uitslagen van een recent TNO-onderzoek, over de jaarlijkse metingen en doorrekeningen van de emissies van onder andere bestelauto’s, is besloten de milieuzone voor bestelauto’s niet op korte termijn in te voeren.

Het onderzoek geeft aan dat bestelauto’s gekocht tussen 2000 en 2006 meer directe NO2 uitstoten dan eerder werd verondersteld. Dit zou betekenen dat de oudere bestelauto’s geen toegang zouden krijgen tot de milieuzones, maar de bestelauto’s die een verhoogde NO2-uitstoot kennen wel. Dit zou kunnen leiden tot een averechts effect op de luchtkwaliteit in de milieuzone.

Nu is door gemeenten en vervoersorganisaties besloten de mogelijkheden van milieuzones en/of andere maatregelen voor bestelauto’s nogmaals te bekijken wat betreft timing en vormgeving. Als de bestelauto’s met de verhoogde NO2-uitstoot op termijn, bijvoorbeeld vanaf 2013, wel geweerd kunnen worden, dan zou een milieuzone voor bestelauto’s wel kunnen bijdragen aan de verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL