Duurzaam inkopen

De Rijksoverheid heeft als ambitie om in 2010 bij 100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen; voor provincies en waterschappen is dit 50 procent, voor gemeenten 75 procent. Alle partijen streven naar 100 procent in 2015. Zo krijgt de markt van duurzame producten en diensten een stevige impuls. En geeft de overheid het goede voorbeeld.

Er zijn voor allerlei productgroepen duurzaam inkoopcriteria vastgesteld. De volgende productgroepen zijn opgenomen die relevant zijn in het kader van het convenant ‘Stimulering Schone vrachtauto’s en milieuzonering’:

  • Aangepast vervoer
  • Dienstauto’s
  • Leerlingenvervoer
  • Mobiele werktuigen
  • Openbaar vervoer
  • Transportdiensten
  • Vaartuigen
  • Verhuisdiensten
  • Zware voertuigen

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL