Effecten

Effectstudies
Sinds de invoering van de eerste milieuzones in juli 2007 zijn er landelijk studies uitgevoerd naar de effecten van milieuzones. De rapporten maken gebruik van gemeentelijke kentekenonderzoeken als bron voor de vrachtautogegevens.

Uit de effectstudies komt naar voren dat het vrachtautopark in de milieuzone duidelijk schoner is dan in (binnen)steden zonder milieuzone. De instelling van de milieuzones leidt niet tot een toe- of afname van het aantal vrachtauto’s. Ook is er geen sprake van een verschuiving naar de inzet van bestelauto’s. Diverse gemeenten hebben effectstudies gedaan naar de eigen lokale situatie. Deze publicaties zijn terug te vinden op de sites van de afzonderlijke gemeenten.

Naleving
Voor de optimale effectiviteit van de milieuzones is de naleving van de toegangscriteria van de milieuzone van groot belang. Het heeft grote invloed op de hoeveelheid uitstoot door de vrachtauto’s die in de milieuzones rijden. Immers, als er relatief meer schone dan vervuilende vrachtauto’s in de milieuzone komen, dan zal de uitstoot ook lager zijn. Steeds meer gemeenten handhaven op basis van camera's (ANPR). De naleving is daarmee bijzonder hoog (95%).

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL