Exceptioneel vervoer

Exceptioneel vervoer is transport dat breder, langer, zwaarder of hoger is dan wettelijk is toegestaan. Wanneer u met zo’n voertuig wilt rijden moet u sowieso een ontheffing aanvragen bij de RDW. Komt u met het exceptioneel transport ook nog eens door een gemeente met een milieuzone? Dan hangt het van uw type ontheffing af wat u moet doen om toegang te krijgen tot een milieuzone.

Voor exceptioneel vervoer kunt u 2 soorten ontheffingen aanvragen bij de RDW. Een incidentele ontheffing en een langlopende ontheffing. Een incidentele ontheffing is een ontheffing die de RDW per keer afgeeft en meestal 4 weken geldig is. Een langlopende ontheffing daarentegen is veel langer geldig, meestal 1 jaar. 

Incidentele ontheffing
Heeft u een incidentele ontheffing van de RDW ontvangen voor uw voertuig en komt het transport door een gemeente met een milieuzone? Dan krijgt u van de gemeente een lokale ontheffing. In principe gebeurt dit automatisch, tenzij uw kenteken nog niet bekend is bij de gemeente. In dat geval vraagt de gemeente het kenteken dan bij u op. Zodra de gemeente dit heeft, krijgt u een lokale ontheffing.

Langlopende ontheffing
Heeft u een langlopende ontheffing voor uw exceptioneel transport? Dan moet u voor toegang tot de milieuzone bij de gemeente zelf een dagontheffing aanvragen voor uw voertuig. De ontheffing geldt dan voor de dagen dat u in de milieuzone moet zijn. Ook kunt u meerdere dagontheffingen aanvragen per jaar. Voorwaarde is wel dat het voertuig voor exceptioneel transport niet ouder mag zijn dan 12 jaar voor toegang tot de milieuzone.

Let op: Ga eerst na of uw voertuig al toegang heeft volgens het milieuzoneverkeersbord. U hoeft dan namelijk geen dagontheffing aan te vragen bij de gemeente. Voor de zwaarste trekkers (met 4 of meer assen) hoeft u ook geen dagontheffing aan te vragen bij de gemeente. RVO.nl verleent aan deze voertuigen automatisch een landelijke ontheffing op basis van gegevens van de RDW.

Op uw kentekenbewijs kunt u zien of uw voertuig een trekker met 4 of meer assen is. U kunt in de Milieuzonecheck op deze pagina nagaan of RVO voor uw zware trekker een ontheffing heeft verleend.

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u wel of geen toegang heeft tot milieuzones*. 

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen en met andere voertuigsoorten dan personen- en bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen.