Expertisecentrum Milieuzones

Het ExpertiseCentrum Milieuzones (ECMZ) heeft tot doel om gemeenten en bedrijfsleven te adviseren over de eventuele invoering van een milieuzone. Het ECMZ gaat in die functie enkele keren per jaar langs bij de gemeenten die een milieuzone hebben ingevoerd om informatie in te winnen en te delen en vooral ook bij gemeenten die serieus overwegen om een milieuzone in te voeren en/of al bezig zijn met de invoering.

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL