Handhaving

De handhaving van de milieuzone is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De milieuzone gemeenten controleren of een vrachtauto aan de voorwaarden voldoet voor de toegang tot de milieuzone. Dit doen zij met behulp van camera’s, kentekenscanners en/of handhavers (BOA’s). Als een vrachtauto niet is vrijgesteld of geen ontheffing heeft, dan volgt een boete. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau int deze boetes. De hoogte van de boete bedraagt € 240,- en wordt verhoogd met administratiekosten.
 

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u vanaf 1 januari 2020 wel of geen toegang heeft tot milieuzones*.

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen