Handhaving

Wie controleert of u zich aan de verkeersregels voor milieuzones houdt? Hoe gebeurt dit en wat zijn de gevolgen als u een milieuzone inrijdt die voor uw voertuig verboden is? 

Handhaving is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Meestal zetten zij camera’s in of buitengewoon opsporingsambtenaren om te controleren of u zich aan de verkeersregels voor milieuzones houdt. Deze camera’s kunnen automatisch nummerplaten herkennen door een foto van uw kenteken te koppelen aan het kentekenregister van de RDW.

Boete
Rijdt u een milieuzone in waar u niet in mag met uw voertuig, dan volgt er een boete. Voor personen-  en bestelauto’s en autobussen is deze boete per 1 maart 2024 €120,-. Vrachtauto’s betalen vanaf dan €300,-. Hier komen nog administratiekosten bij.

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u wel of geen toegang heeft tot milieuzones*. 

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen en met andere voertuigsoorten dan personen- en bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen.