Bijzondere voertuigen

Bij het opstellen van het convenant 'Stimulering schone vrachtauto's en milieuzonering'  zijn er ook afspraken gemaakt over welke voertuigen ruimer toegang tot een milieuzone hebben. Deze bijzondere voertuigen krijgen een ontheffing tot het moment dat ze de leeftijd van 13 jaar bereiken, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating.

De meeste Bijzondere voertuigen zijn herkenbaar aan de hand van de inrichtingscode die ze van de RDW krijgen. Per 1 januari 2013 heeft de RDW benamingen van sommige inrichtingsomschrijvingen aangepast. Nieuwe voertuigen zullen worden geregistreerd met nieuwe benamingen, bestaande voertuigen behouden hun oude benaming. De Bijzondere voertuigen waarvoor een ontheffing wordt verleend zijn (zowel oude als nieuwe benaming genoemd):

Bijzondere voertuigen Ontheffingverlening op basis van
Kraanwagen of mobiele kraan Inrichtingscode 11
Hoogwerker Inrichtingscode 29
Betonmolen of betonmixer Inrichtingscode 34
Betonpomp Inrichtingscode 46
Kolkenzuiger Inrichtingscode 38
Brandweerwagen Inrichtingscode 45
Winkelwagen of voor detailhandel-/expositiedoeleinden Inrichtingscode 50
Straatveger, straatreiniger, rioolzuiger Inrichtingscode 66
Gepantserd voertuig Inrichtingscode 91


De eigenaar van deze voertuigen hoeft geen ontheffing aan te vragen. RVO.nl is gemandateerd voor de ontheffingsverlening. Met de kentekencontrole kunt u nagaan of er voor uw voertuig door RVO.nl ontheffing is verleend.

Er zijn ook voertuigen die qua kenmerken voor één van deze inrichtingscodes in aanmerking zouden kunnen komen. Met behulp van een herkeuring bij de RDW, zou uw voertuig een inrichtingscode van een Bijzonder voertuig kunnen krijgen en daarmee een ontheffing voor de milieuzones. Bijvoorbeeld: u heeft een voertuig met een vacuümpomp of zuiginstallatie, dat staat geregistreerd als tankwagen. De inrichting van dat voertuig zou u bij de RDW kunnen laten aanpassen naar rioolzuiger, voorheen kolkenzuiger. Vanaf 1 januari 2013 is de inrichtingscode kolkenzuiger ondergebracht onder code 66. Heeft de RDW de inrichtingscode omgezet, dan is het verstandig deze wijziging ook door te geven aan RVO.nl (088 – 042 42 42). RVO.nl kan dan, na controle bij het RDW, direct voor uw voertuig de ontheffing verlenen.

Er zijn nog meer Bijzondere voertuigen, waarvoor RVO.nl ontheffing verleent:

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL