Landelijke ontheffing

Een milieuzone is vrij toegankelijk voor vrachtauto's die een vrijstelling hebben. Ook zonder dat u voldoet aan de toegangseisen van het milieuzonebord, zijn er mogelijkheiden voor u om de milieuzone in te rijden.

In bijzonder gevallen kunt u een landelijke ontheffing krijgen. Het gaat dan om:

Vaak zijn deze ontheffingen automatisch geregeld en hoeft u daar niets voor te doen. In een aantal gevallen moet u een aanvraag indienen met een aanmeldformulier.

Als voor uw voertuigen geen mogelijkheid bestaat landelijk ontheffing te krijgen, dan kunt u bij de betreffende milieuzonegemeenten een lokale ontheffing aanvragen.

U kunt ook het stappenplan volgen om te bepalen of uw voertuig wellicht al toegang heeft tot de milieuzone.


 

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL