Locaties milieuzones

Welke gemeenten in Nederland hebben momenteel een milieuzone? Wat voor milieuzones zijn dit en voor welke voertuigen gelden ze?

Op onderstaande kaart van Nederland ziet u alle milieuzones die er in Nederland zijn. Door in te zoomen op de kaart ziet u waar de grenzen van milieuzones binnen een gemeente liggen. Ook staat per milieuzone uitgelegd om wat voor soort zone het gaat en voor welke voertuigen de zone geldt.

Personen- en bestelauto’s
Op dit moment zijn er 4 steden die een milieuzone hebben voor personen- en bestelauto’s die op diesel rijden. Dit zijn: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht.

Vrachtauto’s en autobussen
15 Nederlandse gemeenten hebben momenteel een milieuzone voor dieselvrachtauto’s. Dat zijn: Amsterdam , Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Leiden, Maastricht, Maasvlakte Rotterdam, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.
De gemeente Haarlem  heeft per 1 januari 2022 de milieuzone voor vrachtauto's ingevoerd. Daarnaast is de Euro VI-zone Maasvlakte per 1 januari 2022 omgezet in een milieuzone Maasvlakte Rotterdam. Dit betekent dat de zone dezelfde wettelijke basis krijgt als alle andere milieuzones voor vrachtauto’s in Nederland.

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht hebben ook een milieuzone voor autobussen. Den Haag  en Utrecht hebben sinds  1 januari 2022 een milieuzone voor autobussen.

Andere vervoersmiddelen
Amsterdam heeft op dit moment ook een milieuzone voor taxi’s en brom- en snorfietsen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Amsterdam.
Ook de gemeente Den Haag heeft  een milieuzone voor brom- en snorfietsen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Brom- en snorfietsen kunnen niet op toegang worden gecontroleerd in de Milieuzonecheck hiernaast. Raadpleeg de gemeentelijke websites om te bepalen of uw brom- of snorfiets de milieuzones in mag rijden.

Meer weten
Bekijk de website van de gemeente die u wilt bezoeken voor meer informatie.

Om te kunnen zien of een bestemming zich in een Nederlandse milieuzone bevindt, kunt u ook een overzicht met straatnamen en postcodes bekijken. Download daarvoor het bestand in de bijlage onderaan deze pagina. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijlage(s)

Bestand Bestandsgrootte
PostcodeLijsten 20231026.xls (8.94 MB) 8.94 MB

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u wel of geen toegang heeft tot milieuzones*. 

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen en met andere voertuigsoorten dan personen- en bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen.