Milieuzone invoeren

Voordat een gemeente besluit een milieuzone in te voeren gaan daar een aantal  onderzoekstappen aan vooraf. Deze stappen zijn verwerkt in het stappenplan voor gemeenten.

Samen een milieuzone invoeren
Met het stappenplan maken de lokale convenantspartners (gemeente, EVO, TLN en KNV, eventueel aangevuld met partners als de KvK, de winkeliersvereniging, vertegenwoordiger ambulante handel en ondernemersvereniging) inzichtelijk of een milieuzone voor een gemeente een effectieve maatregel is.

Na het doorlopen van het stappenplan kunnen politici en bestuurders samen besluiten tot invoering van een milieuzone vanaf een bepaalde datum. Ze publiceren dan een verkeersbesluit. Er volgt een wettelijke inspraaktermijn. Na een positieve afhandeling van de inspraakreacties is het daadwerkelijk mogelijk te gaan werken aan de invoering van de milieuzone. Hiervoor is een draaiboek uitvoering milieuzone opgesteld.

Intern vindt bij de gemeente tijdens de voorbereiding en invoering nauwe afstemming plaats tussen de afdelingen milieu, verkeer en economische zaken, maar ook bijvoorbeeld met de collega's van stadstoezicht.

Tijdige en duidelijke communicatie naar betrokken partijen en vervoerders staat bij de voorbereiding en invoering van de milieuzone centraal. Daarom stellen de lokale (convenants)partners vaak samen een communicatieplan op om burgers en ondernemers te informeren over de milieuzone.

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u vanaf 1 januari 2020 wel of geen toegang heeft tot milieuzones*.

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen