Milieuzones

Belang van goede luchtkwaliteit
De leefbaarheid en gezondheid van burgers zijn in Europa erg belangrijk. Daarom heeft de Europese commissie normen voor lokale luchtkwaliteit opgesteld. Samen met het Rijk werken de gemeenten aan allerlei maatregelen om in heel Nederland aan deze normen te voldoen. Al deze maatregelen komen samen in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Nemen van maatregelen voor een goede luchtkwaliteit
Bij gemeenten waar de luchtkwaliteit lokaal niet aan de normen voldoet, wordt onderzocht waar dat aan ligt. De uitkomsten leiden soms tot maatregelen die het vrachtverkeer in de binnenstad kunnen beïnvloeden. Als maatregelen zoals het verbeteren van de doorstroming (groene golf, routering) niet genoeg zijn, kan een gemeente overwegen vervuilende vrachtauto's uit te sluiten in stedelijke zones. Dit heet een milieuzone.

Afspraken over de maatregelen
Het uitsluiten van vervuilende vrachtauto's in een gebied heeft gevolgen voor bedrijven die in dat gebied liggen of zaken doen. Om de belangen van het bedrijfsleven (geld verdienen) en de overheid (luchtkwaliteit) te kunnen afwegen zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Hierin staat bijvoorbeeld, wanneer door een gemeente een milieuzone mag worden ingevoerd.

Stappenplan
Als u wilt onderzoeken of een milieuzone (en daarmee het uitsluiten van vervuilende vrachtauto's in uw stedelijke zones) in uw gemeente genoeg effect kan bereiken volg dan het stappenplan. Dit stappenplan is het resultaat van de afspraken tussen de overheid (waaronder ook gemeenten) en het bedrijfsleven
 

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL