Verlenging Convenant stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering

De landelijke stuurgroep milieuzones vrachtverkeer, waarin de landelijke overheid, gemeenten en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, heeft aangekondigd het convenant dat ten grondslag ligt aan de milieuzones vrachtverkeer te willen verlengen tot en met 31 december 2019. Het convenant zal inhoudelijk niet worden gewijzigd. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft tot en met 31 december 2019. Hoe het toegangsregime er na die datum eruit gaat zien is nog niet bekend.

Met de beoogde verlenging van het convenant worden de uniforme afspraken die er zijn bekrachtigd. Er zijn in Nederland 13 gemeenten met een milieuzone voor vrachtverkeer. Zij hanteren een gelijk toegangsregime en hebben dezelfde regels ten aanzien van ontheffing verlening. Een milieuzone is een gemeentelijke maatregel ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Het besluit tot verlenging van het convenant moet nog bestuurlijk worden vastgesteld.

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u wel of geen toegang heeft tot milieuzones*.

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen