Ontheffing op inrichtingscode

De meeste Bijzondere voertuigen zijn herkenbaar aan de hand van de inrichtingscode die ze van de RDW krijgen. De Bijzondere voertuigen waarvoor een ontheffing wordt verleend zijn:


Bijzondere voertuigen
Ontheffingverlening op basis van
Kraanwagen/Kraanvoertuig Inrichtingscode 11
Hoogwerker Inrichtingscode 29
Betonmixer/Betonmolen Inrichtingscode 34
Betonpomp Inrichtingscode 46
Zuigwagen/Kolkenzuiger Inrichtingscode 38
Brandweerwagen Inrichtingscode 45
Winkelauto's Inrichtingscode 50
Reinigingswagen Inrichtingscode 66
Gepantserde voertuigen Inrichtingscode 91
Trekkers met 4 assen of meer Inrichtingscode (22) + aantal assen/wielen

De eigenaar van deze voertuigen hoeft geen ontheffing aan te vragen. Agentschap NL is gemachtigd voor de ontheffingsverlening. Met de kentekencontrole kunt u nagaan of er voor uw voertuig door Agentschap NL ontheffing is verleend.

Er zijn ook voertuigen die qua kenmerken voor één van deze inrichtingscodes in aanmerking zouden kunnen komen. Met behulp van een herkeuring bij de RDW, zou uw voertuig een inrichtingscode van een Bijzonder voertuig kunnen krijgen en daarmee een ontheffing voor de milieuzones. Bijvoorbeeld: u heeft een voertuig met een vacuümpomp of zuiginstallatie, dat staat geregistreerd als tankwagen. De inrichting van dat voertuig zou u bij de RDW kunnen laten aanpassen naar een kolkenzuiger. Heeft de RDW de inrichtingscode omgezet, dan is het verstandig deze wijziging ook door te geven aan Agentschap NL (088 – 602 34 00). Agentschap NL kan dan, na controle bij het RDW, direct voor uw voertuig de ontheffing verlenen.