Ontheffing van gemeente

Als uw voertuig geen toegang heeft tot de milieuzones, dan kunt u voor uw voertuig bij iedere milieuzonegemeenten afzonderlijk een lokale ontheffing aanvragen. Er zijn drie verschillende soorten gemeentelijke ontheffingen:

Dagontheffing
Voor een vrachtauto kunt u per kenteken tot 12 keer per kalenderjaar bij iedere milieuzonegemeente een dagontheffing aanvragen.  Voor een bestelauto is dit 6 keer per jaar bij die gemeenten die een milieuzone voor bestelauto's hebben ingevoerd. Gemeenten brengen vaak kosten in rekening voor een dagontheffing .

Langdurige ontheffing
U kunt bij de gemeente een langdurige ontheffing voor uw oude voertuig krijgen als u wacht op een nieuw schoner voertuig dat u heeft aangeschaft. De ontheffing voor het oude voertuig geldt tot het moment van levering van het nieuwe voertuig. 

Hardheidsclausule
Is uw onderneming financieel niet in staat op korte termijn een investering te doen in een schoner voertuig en moet uw onderneming meer dan 12 keer per jaar in de milieuzone zijn? Dan kunt u bij iedere milieuzonegemeente een beroep doen op de hardheidsclausule. 

Meer weten
Bekijk de website van de gemeente voor meer informatie over de lokale ontheffingen.

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u wel of geen toegang heeft tot milieuzones*. 

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen en met andere voertuigsoorten dan personen- en bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen.