Ontheffing van gemeente

Als voor uw voertuig geen mogelijkheid bestaat landelijk ontheffing te krijgen, dan kunt u bij iedere milieuzonegemeenten afzonderlijk een lokale ontheffing aanvragen. Er zijn drie verschillende soorten gemeentelijke ontheffingen:

Dagontheffing
Per kenteken kunt u tot 12 keer per kalenderjaar bij iedere milieuzonegemeente een dagontheffing aanvragen. Het voertuig hoeft niet aan speciale milieu- of leeftijdseisen te voldoen om voor een dagontheffing in aanmerking te komen. U kunt de dagontheffingen digitaal aanvragen via de websites van de betreffende gemeenten met een milieuzone. Gemeenten brengen vaak kosten in rekening voor een dagontheffing .

Langdurige ontheffing
U kunt bij de gemeente een langdurige ontheffing voor uw oude voertuig krijgen als u wacht op een nieuw schoner voertuig dat u heeft aangeschaft. De ontheffing voor het oude voertuig geldt tot het moment van levering van het nieuwe voertuig. U kunt de langdurige ontheffing aanvragen via de gemeentelijke websites.

Hardheidsclausule
Is uw onderneming financieel niet in staat op korte termijn een investering te doen in een roetfilter of schoner voertuig en moet uw onderneming meer dan 12 keer per jaar in de milieuzone zijn? Dan kunt u bij iedere milieuzonegemeente een beroep doen op de hardheidsclausule. U kunt het formulier voor het indienen van een beroep op de hardheidsclausule bij veel gemeenten via de gemeentelijk websites aanvragen.

Euro VI
Denkt u erover om een euroVI-voertuig aan te schaffen of heeft u inmiddels een euroVI besteld? Kijkt u dan eens op de site van de afzonderlijke milieuzonegemeenten wat de mogelijkheden zijn voor ontheffing voor uw huidige voertuig. 

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u vanaf 1 januari 2020 wel of geen toegang heeft tot milieuzones*.

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen