Overige gemeentelijke maatregelen voor luchtkwaliteit

Ook gemeenten kunnen maatregelen invoeren die de luchtkwaliteit positief beïnvloeden. Uiteraard krijgen veel vervoerders alsnog via de gemeenten te maken met deze maatregelen.

Naast deze maatregelen, zijn er ook een aantal vervoerdersmaatregelen, zodat zijzelf ook kunnen ondernemen voor de verbetering van de luchtkwaliteit.