Aanscherping toegangsregime Milieuzones voor Vrachtauto’s op 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 heeft er vanuit het huidige convenant een aanscherping van de toegangscriteria plaatsgevonden. Vanaf 1 juli 2013 hebben alleen vrachtauto’s met een dieselmotor euroklasse IV of hoger en vrachtauto’s die niet worden aangedreven door een dieselmotor nog toegang tot de milieuzones.

Euro III voertuigen met een roetfilter hebben na 1 juli 2013 geen toegang meer. Dit geldt ook voor de Euro III voertuigen die via Agentschap NL een ontheffing hebben gekregen omdat een roetfilter ongecertificeerd, niet beschikbaar of technisch niet-inpasbaar was of omdat het voertuig op PPO reed.

Voor bijzondere voertuigen verandert er niets. De huidige ontheffingen zijn automatisch verlengd tot 1 januari 2015, mits de voertuigen niet al eerder de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt.