Arnhem voert per 1 april 2014 milieuzone voor vrachtverkeer in

Om de luchtkwaliteit in de binnenstad van Arnhem te verbeteren komt er met ingang van 1 april 2014 een milieuzone voor vrachtverkeer. De zone betreft het gebied binnen de centrumring van Arnhem inclusief de centrumring zelf. Het toegangsregime dat de gemeente Arnhem gaat hanteren is gelijk aan dat van de overige gemeenten in Nederland met een milieuzone vrachtverkeer. In de praktijk betekent de invoering van de milieuzone dat uitsluitend vrachtwagens met een dieselmotor van euroklasse IV of hoger nog toegang krijgen tot de gebieden waar een milieuzone geldt. Binnenkort volgt op deze site meer uitvoerige informatie over de in te voeren zone.