Convenant milieuzone voor vrachtverkeer verlengd

Het convenant dat ten grondslag ligt aan de milieuzones vrachtverkeer is verlengd tot en met 31 december 2016. Het convenant zal inhoudelijk niet worden gewijzigd. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft. Met de beoogde verlenging van het convenant worden de uniforme afspraken bekrachtigd. In Nederland zijn er 13 gemeenten met een milieuzone voor vrachtverkeer. Zij hanteren een gelijk toegangsregime en hebben dezelfde regels ten aanzien van ontheffing verlening. Het convenant is ondertekend door de gemeenten met een milieuzone, vertegenwoordigers van vervoerders en verladers en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De milieuzones voor vrachtverkeer zijn er sinds 2008.