Invoerdatum Milieuzone vrachtverkeer Arnhem verschoven naar 1 juli 2014

Het college van B&W van de gemeente Arnhem heeft enige tijd geleden besloten een milieuzone voor vrachtverkeer in te voeren. Deze maatregel moet bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Arnhem, zodat zij volgend jaar kunnen voldoen aan de grenswaarde voor stikstofdioxide. De geplande datum voor invoering van deze milieuzone was 1 april 2014.

Tijdens de aanloop naar de invoering van de milieuzone is gebleken dat een aantal zaken voor de ondernemers die direct te maken krijgen met deze milieuzone onvoldoende duidelijk waren en dat processen meer tijd nodig hebben dan gepland.

Daarom heeft het college van B&W van de gemeente Arnhem besloten de invoerdatum te verschuiven naar 1 juli 2014