Stuurgroep Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering

De stuurgroep bepaalt op hoofdlijnen het milieuzonebeleid. Ook heeft de stuurgroep de taak de uitvoering van het convenant in de gaten te houden. Ze moeten aanpassingen van het huidige milieuzonebeleid en nieuw aanvullend beleid ook goedkeuren voordat dit beleid daadwerkelijk ingaat.

In de stuurgroep zitten afgevaardigden van het ministerie van I&W, de vervoersorganisaties, de G4 en overige gemeenten. Als er een meningsverschil is tussen de convenantspartners dan meldt de werkgroep dit schriftelijk aan de stuurgroep. 

Bij verzoeken kan een niet-convenantspartner dit schriftelijk voorleggen aan de stuurgroep ter attentie van:

Ministerie van I&W
De voorzitter van de Stuurgroep Stimulering Schone Vrachtauto's en Milieuzonering
Postbus 20901
2500 EX  DEN HAAG

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL