Veelgestelde vragen

Heeft u na het bekijken van de website nog vragen? Kijk op deze webpagina of uw vraag wordt beantwoord. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Algemene vragen milieuzones

 • Wat is een milieuzone?

  Een milieuzone is een gebied waar bepaalde dieselvoertuigen niet in mogen. Met zo’n zone kan een gemeente de luchtkwaliteit in haar stad verbeteren.

 • Welke gemeenten hebben momenteel al een milieuzone voor dieselvoertuigen?

  In Nederland hebben 15 gemeenten een milieuzone voor dieselvoertuigen. De meeste steden hebben een milieuzone voor vrachtauto's.

  Enkele steden hebben naast een milieuzone voor vrachtauto's ook een milieuzone voor personen- en bestelauto’s. Dat zijn Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht.
  Amsterdam Den Haag, Eindhoven en Utrecht hebben daarnaast ook milieuzones voor autobussen, taxi's en/of brom- en snorfietsen.

 • Mag ik een milieuzone inrijden?

  In 11 van de 15 gemeenten geldt de milieuzone alleen voor dieselvrachtauto’s. In Amsterdam,  Arnhem, Den Haag en Utrecht geldt de milieuzone ook voor personen- en bestelauto’s die rijden op diesel.  Daarnaast geldt de milieuzone van Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht ook voor diesel autobussen. Op de pagina Locaties milieuzones vindt u een actuele kaart met gemeenten die momenteel een milieuzone hebben. Hier vindt u ook informatie over de regels en toelatingseisen.

  In heel Nederland gelden dezelfde regels voor milieuzones voor personen-, bestel-, vrachtauto’s en autobussen die op diesel rijden.  Check de emissieklasse van uw diesel via de Milieuzonecheck en kijk welke zones u in mag met uw dieselvoertuig. Rijdt uw auto op een andere brandstof dan diesel, dan mag u met uw auto de milieuzone gewoon inrijden.

Nieuwe verkeersregels milieuzone

 • Ik heb gelezen dat er nieuwe verkeersregels zijn voor milieuzones. Wat houden de nieuwe verkeersregels voor milieuzones in?

  Met ingang van 1 januari 2020 gelden er in Nederland nieuwe landelijke verkeersregels voor gemeenten met een milieuzone. Volgens de nieuwe regels hebben oude dieselpersonen-, -bestel- en -vrachtauto's en dieselautobussen geen toegang tot een milieuzone.

  Of een dieselvoertuig toegang heeft tot een milieuzone hangt af van de hoeveelheid schadelijke stoffen die het voertuig uitstoot. Dit noemen we de emissieklasse. De emissieklasse wordt weergegeven in een cijfer van 0 tot en met 6. Hoe hoger uw emissieklasse, hoe schoner uw voertuig. Via de Milieuzonecheck op deze website kunnen eigenaren van een voertuig nagaan wat de emissieklasse is van hun voertuig.

  Milieuzones zijn wel toegankelijk voor voertuigen die rijden op benzine of op een andere brandstof of energiedrager. Sommige voertuigen zijn vrijgesteld. En in sommige gevallen kan een eigenaar van een dieselvoertuig een ontheffing aanvragen.

 • Voor welke soorten voertuigen geldt een milieuzone?

  De landelijke regels voor milieuzones gelden alleen voor voertuigen die rijden op diesel. Het gaat om personen- en bestelauto’s, vrachtauto's en autobussen.

  Het is aan de gemeenten om te bepalen voor welke soort(en) dieselvoertuigen zij een milieuzone willen invoeren. Via de Milieuzonecheck op de website kunnen eigenaren van een voertuig nagaan wat de emissieklasse is van hun voertuig.

  Daarnaast hebben Amsterdam en Den Haag een milieuzone voor brom- en snorfietsen. Deze zones vallen niet onder de landelijke regels. 

 • Wat betekent het cijfer 3 of 4 op het onderbord bij het verkeersbord voor milieuzones?

  Het cijfer 3 of 4 staat voor de emissieklasse. Het hangt van de emissieklasse van uw dieselvoertuig af of u met uw voertuig de milieuzone in mag of niet. Wanneer u het cijfer 3 op het onderbord ziet staan, betekent dit dat alleen dieselvoertuigen met emissieklasse 3 en hoger toegang hebben tot de milieuzone. Deze auto's zijn in 2020 maximaal 20 jaar oud. Wanneer u het cijfer 4 op het onderbord ziet staan, betekent dit dat alleen dieselvoertuigen met emissieklasse 4 en hoger de milieuzone in mogen rijden. Deze auto's zijn in 2020 maximaal 15 jaar oud.

 • Hoe is de emissieklasse van mijn voertuig bepaald?

  Er zijn Europese normen voor de uitstoot van uitlaatgassen waaraan een voertuig moet voldoen. Toen uw voertuig voor het eerst werd gebruikt en een kenteken kreeg, moest het aan de toen geldende Europese normen voldoen. Die normen bepalen de emissieklasse van uw auto. Hoe strenger de normen, hoe hoger de emissieklasse, hoe schoner uw voertuig.

  Is van uw voertuig een zogeheten euroklasse bekend, dan is dat ook uw emissieklasse. Was die niet bekend, dan heeft de RDW gekeken naar de Europese richtlijn waaronder uw voertuig is toegelaten. Was ook die niet geregistreerd, dan is de emissieklasse bepaald op basis van de datum waarop het voertuig voor het eerst is geregistreerd. Op de website van de RDW  leest u hier meer over.

 • Ik heb gelezen dat de verkeersregels voor milieuzones landelijk zijn ingevoerd. Nu rijd ik veel door Nederland en kom ik ook in veel binnensteden. Ik kom echter geen milieuzones tegen. Ik dacht dat de milieuzones landelijk zijn ingevoerd?

  Gemeenten bepalen zelf of zij een milieuzone invoeren of dat zij mogelijk voor een ander middel kiezen om de luchtkwaliteit in hun stad te verbeteren. Vanaf 2020 zijn de regels die gelden voor toegang tot een milieuzone landelijk gelijkgetrokken. Op de pagina Locaties milieuzones vindt u een kaart met gemeenten die momenteel een milieuzone hebben. Hier vindt u ook informatie over de regels en toelatingseisen.

Bestel- en personenauto's

 • Wat betekenen de regels voor mij als eigenaar van een dieselvoertuig?

  Er zijn twee soorten milieuzones: een gele milieuzone en een groene milieuzone. Deze milieuzones gelden alleen voor oude dieselpersonen-, -bestel- en -vrachtauto's en dieselautobussen. Of u met uw dieselvoertuig een gele, groene of geen van beide zones mag inrijden, hangt af van de emissieklasse van uw voertuig. De emissieklasse is een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe schoon uw voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig.

  Personen- en bestelauto’s met emissieklasse 3 en hoger hebben toegang tot een gele milieuzone. Een gele milieuzone is niet van toepassing op vrachtwagens en autobussen.

  Personen- en bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen met emissieklasse 4 en hoger hebben toegang tot een groene milieuzone.

 • Ik rijd in een (oude) benzineauto. Kan ik gewoon een milieuzone inrijden?

  De verkeersregels voor milieuzones gelden alleen voor oude voertuigen die rijden op diesel. Met een benzineauto heeft u dus altijd toegang tot alle milieuzones in Nederland.

 • Welke steden mag ik niet meer in met een oude diesel personen- of bestelauto?

  Momenteel zijn er 4 gemeenten met een milieuzone voor dieselpersonen- en bestelauto’s: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht. 

  Op Locaties milieuzones vindt u een kaart met daarop alle gemeenten met een milieuzone. Kijk voor meer informatie ook altijd even op de website van de gemeente die u wilt bezoeken. 

Vrachtauto's

 • Wat is de emissieklasse van mijn vrachtwagen? Ik weet alleen de euroklasse.

  De emissieklasse vervangt een-op-een de euroklasse. Een vrachtwagen met bijvoorbeeld Euroklasse V wordt emissieklasse 5. In de nieuwe verkeersregels voor milieuzones hadden vrachtwagens vanaf emissieklasse 4 of hoger tot 1 januari 2022 toegang tot de milieuzones.  Per 1 januari 2022 is deze eis aangescherpt naar minimaal emissieklasse 6.

Kampeerwagens

 • Ik heb een kampeerauto die rijdt op diesel. Welke regels voor milieuzones gelden voor mijn voertuig?

  Of u met uw kampeerwagen op diesel een milieuzone in mag rijden, hangt af van de hoeveelheid schadelijke stoffen die uw voertuig uitstoot. Dat noemen we de emissieklasse. Een gele milieuzone is toegankelijk voor auto's met emissieklasse 3 en hoger. Een groene milieuzone is toegankelijk voor auto's met emissieklasse 4 en hoger.

  Kampeerwagens die op diesel rijden, mogen wel een milieuzone inrijden als de eigenaar van de kampeerwagen daar woont. In andere steden gelden voor kampeerwagens op diesel dezelfde verkeersregels bij milieuzones als voor andere dieselvoertuigen.

Andere vervoersmiddelen

 • Gelden de landelijke regels voor milieuzones ook voor brommers, snorfietsen of scooters?

  Nee, regels voor brom- en snorfietsen en scooters kunnen verschillen. De kans dat een bestuurder van een brommer of snorfiets (of scooter) in verschillende steden met een milieuzone rijdt, is klein. Er zijn daarom geen landelijke regels voor milieuzones voor brom- en snorfietsen. Gemeenten bepalen zelf of zij een milieuzone invoeren voor brom-of snorfietsen en welke toelatingseisen zij stellen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Vrijstellingen en ontheffingen

 • Welke vrijstellingen en ontheffingen zijn er voor milieuzones?

  In de verkeersregels voor milieuzones heeft de Rijksoverheid landelijk een aantal vrijstellingen en ontheffingen geregeld. Zo gelden er landelijke vrijstellingen voor dieselvoertuigen die 40 jaar en ouder zijn (oldtimers) en voor personen- en bestelauto’s die op diesel rijden en toegankelijk zijn voor een rolstoel.

  Kampeerwagens die op diesel rijden mogen altijd een milieuzone inrijden als de eigenaar van de kampeerwagen in deze milieuzone woont. Voor die milieuzone hebben eigenaren van kampeerwagens dus altijd een vrijstelling. In andere steden gelden voor kampeerwagens op diesel dezelfde verkeersregels bij milieuzones als voor andere dieselvoertuigen.

  Daarnaast kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gemeentelijke ontheffing die landelijk geldt als uw voertuig voor €500,- of meer is aangepast in verband met een handicap.

  Op de pagina Vrijstellingen en ontheffingen vindt u een overzicht van alle uitzonderingen. Ook vindt u er informatie over hoe u een ontheffing kunt aanvragen.

 • Ik heb een oldtimer die rijdt op diesel. Mag ik de milieuzone inrijden?

  Oldtimers die op diesel rijden en ouder zijn dan 40 jaar, mogen een milieuzone in. Deze auto’s hebben automatisch een vrijstelling. 
  Auto’s die op andere brandstoffen rijden en elektrische auto's, mogen de milieuzone sowieso inrijden. De leeftijd van deze auto’s maakt daarbij niet uit.

  Voor auto’s die op diesel rijden en jonger zijn dan 40 jaar gelden de nieuwe verkeersregels voor milieuzones. Afhankelijk van de hoeveelheid schadelijke uitstoot van het voertuig (de emissieklasse) mogen zij wel of niet een milieuzone inrijden. U checkt de emissieklasse van uw voertuig via de Milieuzonecheck.

 • Mijn partner zit in een rolstoel. Regelmatig moeten wij met onze oude dieselauto naar een zorginstantie die ligt in een milieuzone. Wat moeten wij nu doen?

  Dieselvoertuigen die zijn aangepast voor een rolstoel hebben automatisch een vrijstelling voor alle milieuzones op basis van het kenteken van de auto. 
  Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vrijstellingen en Ontheffingen. Andere voertuigen voor gehandicapten kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een gemeentelijke ontheffing die landelijk geldt. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw gemeente.

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u wel of geen toegang heeft tot milieuzones*. 

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen en met andere voertuigsoorten dan personen- en bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen.