Verkeersregels

Op deze webpagina leest u wat de verkeersregels voor milieuzones inhouden.

Gele of groene milieuzone
Gemeenten met een milieuzone kunnen een gele of een groene milieuzone voor dieselvoertuigen invoeren. De hoeveelheid vervuilende stoffen die een dieselvoertuig uitstoot, bepaalt of het voertuig een milieuzone in mag rijden of niet. De uitstoot wordt uitgedrukt in emissieklassen. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig.

Op de verkeersborden staat de emissieklasse aangegeven. Het cijfer geeft aan of een voertuig de milieuzone in mag rijden. Zo staat er bij een gele milieuzone altijd de tekst ‘toegestaan voor 3 en hoger’. Bij een groene milieuzone hoort de standaardtekst ‘toegestaan voor 4 en hoger’. Op de pagina Milieuzone per voertuig staat uitgelegd welke zones er gelden voor welk voertuig. Bekijk de infographic voor een voorbeeld van een verkeerssituatie met een milieuzone.

Doe de Milieuzonecheck 
Via de Milieuzonecheck kunt u nagaan wat de emissieklasse is van uw voertuig of van het voertuig waarin u rijdt.

Op de webpagina Locaties milieuzones vindt u een kaart van Nederland met daarop alle gemeenten die een milieuzone hebben. Ook ziet u wat voor soort milieuzones dit zijn.

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u wel of geen toegang heeft tot milieuzones*. 

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen en met andere voertuigsoorten dan personen- en bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen.