Voor gemeenten

In Nederland is het invoeren van een milieuzone een maatregel die een gemeente neemt om aan de normen voor de luchtkwaliteit te voldoen. Gemeenten zijn bij de inrichting van een milieuzone gehouden aan afspraken en regels. De volgende informatie geeft meer inzicht in de rol van de gemeente.

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL