Werkgroep

De werkgroep heeft het Nederlandse milieuzonebeleid voorbereid en ontwikkeld. Alle convenantspartners zijn vertegenwoordigd in de werkgroep. Ze komen ongeveer één keer per kwartaal bij elkaar. De werkgroep adviseert de Stuurgroep Stimulering Schone Vrachtauto's en Milieuzonering.

Als een niet-convenantspartner een vraag of verzoek heeft voor de werkgroep wordt aangeraden eerst contact op te nemen met de helpdesk van het Expertisecentrum Milieuzones.